Aktualności

1 września 2016 roku – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

rozpoczęcie roku

EGZAMINY POPRAWKOWE 2015/2016

Egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone w dniach 24-26 sierpnia 2016 r.
Szczegółowych informacji na temat egzaminów udziela sekretariat szkoły.

Harmonogram egzaminów poprawkowych 2015-2016

SZKOLENIE AKADEMIA STEICO

Unbenannt-1

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie AKADEMII STEICO w zakresie budownictwa energooszczędnego.

Miejsce szkolenia:  Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy absolwentów PSB oraz osoby z rynku pracy.

Zgłoszenie, ze wskazanym terminem szkolenia proszę przesłać e-mail: szkola@psbgdansk.pl

I termin 22-23.09.2016

II termin 20-21.10.2016

PROGRAM_AKDEMIA_STEICO

 

MATURA

PRZYPOMINAMY O TERMINACH  EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH – MATURALNYCH:

23 sierpnia 2016 r. godz. 9.00

 • część pisemna egzaminu 

24 sierpnia 2016 r. godz. 9.00

 • część ustna egzaminu 

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Na stronie internetowej Miasta Gdańska zamieszczona została informacja na temat Rządowego programu „Wyprawka szkolna 2016http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Wyprawka-szkolna-2016,a,58313

Prosimy rodziców uczniów o zapoznanie się z informacją na temat skorzystania z pomocy.

Do pobrania:

Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. 1.48 MB

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 115.9 KB

Zarządzenie Nr 1110/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 lipca 2016 r. 168.54 KB

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniowi na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 20.05 KB

Tabela z maksymalną kwotą dofinansowania 12.58 KB

PROJEKT NEET – NOWY, ENERGETYCZNY, EFEKTYWNY TY.

plakat NEET

Informujemy, że w partnerstwie z firmą EURO – FUNDUSZ przystąpiliśmy do realizacji  projektu 

„NEET – Nowy, Energiczny, Efektywny Ty. Kompleksowa aktywizacja zawodowa – edukacyjna osób młodych”.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2016 r.– 31.05.2017 r.

Projekt skierowany jest do 50 osób młodych – w wieku 15 do 29 roku życia:

 • Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (28 kobiet i 22 mężczyzn);
 • Pozostających bez pracy;
 • Niezarejestrowanych w PUP;
 • Zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego;
 • Posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
 • Gotowe do udziału w projekcie.

 Zakres projektu:

a) Organizacja wsparcia doradczo – psychologicznego – wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestników – 50 osób (łącznie max. 2 tygodnie/grupa):

 • indywidualne zajęcia w zakresie kształtowania/nabywania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia;
 • warsztaty grupowe pozwalające na określenie ścieżki zawodowej uczestnika projektu;

b) nabywanie kompetencji cyfrowych przez uczestników projektu – wsparcie fakultatywne dla 25 osób (szkolenie EDCL poz. START) (łącznie około 1 tydzień/grupa);

c) Szkolenia zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 20 osób (szkolenie zawodowe/kurs – prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych 0 (łącznie około 1 miesiąc/grupa);

d) Szkolenia/kursy prowadzące do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych – wsparcie fakultatywne dla 20 osób (łącznie około 1 miesiąc/grupa);

e) Staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób; długość trwania stażu – około 4 miesiące, staże płatne, wyszukiwane przez uczestników projektu jako praktyczny sprawdzian umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 W trakcie udziału w projekcie oferujemy:

 • Opiekę mentora – opiekuna projektu przez cały okres uczestnictwa w projekcie,
 • Catering/poczęstunek na warsztatach i szkoleniach,
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu,
 • Stypendia za udział w szkoleniu,
 • Stypendia za udział w stażu zawodowym,
 • Pokrycie kosztu opieki nad osobą zależną.

Szczegółowe informacje

EURO – FUNDUSZ s.c.

Gen. Bora – Komorowskiego 3A/2, 80-385 Gdańsk,

tel. 693 60 70 20, e-mail: monika.frygier@euro-fundusz.pl

biuro czynne w godzinach 7:30 – 15:00

Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Al. Grunwaldzka 238, 80-266 Gdańsk

tel. 58 341 64 61, szkola@psbgdansk.pl

sekretariat szkoły

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress