KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.
Kiermasz książek 3-14 września 2018 r.
Wystawianie ocen za i semestr 14 grudnia 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia  – 31 grudnia  2018r.
Egzaminy zawodowe:                                  B.30

                                                                         B.36

                                                             A13 +B.26

 Część pisemna dla                B30, B36, B26, A13

17-19 stycznia 2019 r.

9 stycznia 2019 r.

11-21 stycznia oraz 8-13 lutego 2019 r.

10 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe 11-24 luty 2019 r.
Wystawianie ocen za II semestr w klasach maturalnych 16 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwiecień 2019 r.
Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum

 

26 kwietnia 2019 r.
Egzamin maturalny 6, 7, 8 maja 2019 r.
Wystawianie ocen za II semestr w pozostałych klasach 13 czerwca 2019 r.
Egzaminy zawodowe

wszystkie kwalifikacje

 

Część pisemna – 18 czerwca 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum i BS Ist.

         2 listopada, 2 maja, 6 maja, 7 maja, 8 maja, 18 czerwca

 

I semestr od 3.09.2018 do 14.12.2018

II semestr od 17.12.2018 do 21.06.2019 (26 kwietnia klasy czwarte),

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 9 września (sesja styczniowa).

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 18 lutego (sesja czerwiec – lipiec).