NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Wśród nowości wydawniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa są:


 

Informujemy, że otrzymaliśmy  dotację  na zakup książek do biblioteki w ramach realizacji projektu – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

Celem tego programu jest wzmacnianie: zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych przez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Więcej o programie:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php

Pełna lista zakupionych nowości wydawniczych dostępna jest na stronie biblioteki szkolnej.