Dyrekcja

DYREKTOR

RENATA WYPASEK

r.wypasek@psbgdansk.pl

gabinet nr 8
WICEDYREKTOR ds. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MARIA ŚLIWIŃSKA

m.sliwinska@psbgdansk.pl

 gabinet nr 6
WICEDYREKTOR ds. DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

ANNA WRZESIŃSKA

a.wrzesinska@psbgdansk.pl

gabinet nr 13
ZASTĘPCA DYREKTORA ds EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

 HALINA ARENDT-ZUBEK

h.arendt-zubek@psbgdansk.pl

 gabinet nr 9
KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 JAN LECHICKI

j.lechicki@psbgdansk.pl

 gabinet 125
WARSZTATY SZKOLNE
KIEROWNIK WARSZTATÓW

 RYSZARD OLEŃCZUK

r.olenczuk@psbgdansk.pl

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATÓW

JADWIGA NAROŻNIK

j.naroznik@psbgdansk.pl