Przyrzeczenie klas pierwszych

duzelogoMy, uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa
im. profesora Mariana Osińskiego

Przyrzekamy uroczyście
Naszym Nauczycielom, Rodzicom i Kolegom

Dbać o dobre imię naszej Szkoły,
Do której Społeczności od tej chwili należymy

PRZYRZEKAMY

Uczciwie spłeniać obowiązki uczniowskie,
Szanować własność szkolną i pracę innych ludzi

PRZYRZEKAMY

Nie trwonić czasu,
Działać, a nie być bezczynnym,
Być wyrozumiałym, nie narzekać

PRZYRZEKAMY

Umieć żyć bez lekkomyślności,
Być wesołym bez swawoli,
Mieć odwagę bez brawury

PRZYRZEKAMY