Rekrutacja 2018/2019

1_REGULAMIN komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami
od 14 maja 2018 r.

do 20 czerwca 2018 r.

od 13 lipca 2018 r.

do 10 sierpnia 2018 r.

do godz. 12:00

Uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły o  świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 22 czerwca 2018 r.

od godz. 12:00

do 26 czerwca 2018 r.

do godz. 15:00

——————

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły
i pozostałych wymaganych dokumentów

do 5 lipca  2018 r.

do godz. 15:00

do 24 sierpnia 2018 r.

 do godz. 15:00

Ogłoszenie przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

6 lipca 2018 r.

do  godz. 12:00

do 27 sierpnia 2018 r.

do godz. 12:00

Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
z listy zakwalifikowanych, który złożył oświadczenie o wyborze tej szkoły

od 6 lipca 2018 r.

od godz. 12:00

do 9 lipca 2018 r.

do godz. 15:00

od 27 sierpnia 2018 r.

do 28 sierpnia 2018r.

do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od dnia 6 lipca 2018 r.

od godz. 12:00

do 11 lipca 2018 r.

do godz. 15:00

od 27 sierpnia 2018 r.

od godz. 12:00

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz. 12:00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną  listy przyjętych
do szkoły.

12 lipca 2018 r.

od godz. 12:00

 31 sierpnia  2018 r.

 do godz. 12:00