SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Rok szkolny 2016/2017 był rokiem przygotowawczym Państwowych Szkół Budownictwa do przystąpienia do  Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Na rok szkolny 2017/2018 opracowany został plan działań dla  standardu II „Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów”.

Tydzień Promocji Zdrowia w PSB.