OGŁOSZENIE NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO „NAJEM LOKALU”

Zapraszamy do składania ofert na

prowadzenie sklepiku „najem lokalu”

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Gdańska/

Państwowe Szkoły Budownictwa

im. prof. Mariana Osińskiego

Al. Grunwaldzka 238

80-266 Gdańsk

Tel.  58 341 64 61

Fax.: 58 341 02 30

www.psbgdansk.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na prowadzenie sklepiku szkolnego/najem lokalu w Państwowych Szkołach Budownictwa
 im. prof. Mariana Osińskiego

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Halina Arendt – Zubek

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

Tel. 506781333

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Państwowe Szkoły Budownictwa

im. prof. Mariana Osińskiego

Sekretariat pok. 7

Najpóźniej do dnia 10.03.2017 r.

 

 

 

 

 

OFERTA NA NAJEM SKLEPIKU

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE –

UMOWA NAJMU – WZÓR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress