PROJEKT NEET – NOWY, ENERGETYCZNY, EFEKTYWNY TY.

plakat NEET

Informujemy, że w partnerstwie z firmą EURO – FUNDUSZ przystąpiliśmy do realizacji  projektu 

„NEET – Nowy, Energiczny, Efektywny Ty. Kompleksowa aktywizacja zawodowa – edukacyjna osób młodych”.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2016 r.– 31.05.2017 r.

Projekt skierowany jest do 50 osób młodych – w wieku 15 do 29 roku życia:

 • Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (28 kobiet i 22 mężczyzn);
 • Pozostających bez pracy;
 • Niezarejestrowanych w PUP;
 • Zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego;
 • Posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
 • Gotowe do udziału w projekcie.

 Zakres projektu:

a) Organizacja wsparcia doradczo – psychologicznego – wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestników – 50 osób (łącznie max. 2 tygodnie/grupa):

 • indywidualne zajęcia w zakresie kształtowania/nabywania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia;
 • warsztaty grupowe pozwalające na określenie ścieżki zawodowej uczestnika projektu;

b) nabywanie kompetencji cyfrowych przez uczestników projektu – wsparcie fakultatywne dla 25 osób (szkolenie EDCL poz. START) (łącznie około 1 tydzień/grupa);

c) Szkolenia zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 20 osób (szkolenie zawodowe/kurs – prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych 0 (łącznie około 1 miesiąc/grupa);

d) Szkolenia/kursy prowadzące do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych – wsparcie fakultatywne dla 20 osób (łącznie około 1 miesiąc/grupa);

e) Staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób; długość trwania stażu – około 4 miesiące, staże płatne, wyszukiwane przez uczestników projektu jako praktyczny sprawdzian umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 W trakcie udziału w projekcie oferujemy:

 • Opiekę mentora – opiekuna projektu przez cały okres uczestnictwa w projekcie,
 • Catering/poczęstunek na warsztatach i szkoleniach,
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu,
 • Stypendia za udział w szkoleniu,
 • Stypendia za udział w stażu zawodowym,
 • Pokrycie kosztu opieki nad osobą zależną.

Szczegółowe informacje

EURO – FUNDUSZ s.c.

Gen. Bora – Komorowskiego 3A/2, 80-385 Gdańsk,

tel. 693 60 70 20, e-mail: monika.frygier@euro-fundusz.pl

biuro czynne w godzinach 7:30 – 15:00

Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Al. Grunwaldzka 238, 80-266 Gdańsk

tel. 58 341 64 61, szkola@psbgdansk.pl

sekretariat szkoły

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress