Matura 2018

BIBLIOGRAFIA – EGZAMIN MATURALNY

Uwaga absolwenci!

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej (stara formuła),

należy do 10 kwietnia 2018 r.  złożyć w sekretariacie szkoły bibliografię (podpisaną przez absolwenta)

MATURA 2018 Z JĘZYKA POLSKIEGO – egzamin ustny

 

tematy prezentacji – język polski 2018

 

MATURA   2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

20170901_dostosowania_egz_mat(1)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

20170901_harmonogram_egz(2)

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

20170901_informacja_matura

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku

20170901_komunikat_przybory

DEKLARACJE

Zal_1a_N_Deklaracja_NF(2)

Zal_1d_S_Deklaracja_SF(1)