PLAN LEKCJI

DRODZY UCZNIOWIE zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym planem lekcji.

PSB zastrzega sobie  wprowadzenie zmian  w planie lekcji.

Technikum nr 5
Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4
1A

Technik
budownictwa

2A
Technik
budownictwa
3A
Technik budownictwa

Technik budownictwa
1C
Technik
budownictwa
2BP
Technik budownictwa/
technik technologii drewna
3C
Technik budownictwa

Technik budownictwa
1RW
Technik renowacji
elementów architektury/
technik robót wykończeniowych
2E
Technik geodeta
3PR
Technik renowacji
elementów architektury/
technik technologii drewna

Technik budownictwa/
technik renowacji elementów
architektury
1EP
Technik geodeta/
technik technologii drewna
3E
Technik geodeta

Technik geodeta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
1m

stolarz

2mz
Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie
3mz
Monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie
1mz
Monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie