Praktyczna nauka zawodu – terminarz na rok szk. 2015/2016

Praktyki zawodowe

BUDOWNICTWO
3A – 4 tygodnie
3C – 4 tygodnie
TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY
2R – 4 tygodnie
GEODEZJA
4E – 2 tygodnie  

 Zajęcia praktyczne

STOLARZ

1m,2m,3m – Warsztaty szkolne

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

1mz,1mr, 2mz,2mr,3mz,3mr – Warsztaty szkolne

TECHNIK BUDOWNICTWA

1A, 1C, 2A, 2C – Warsztaty szkolne

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

1R, 2R – Warsztaty szkolne

UWAGA!

Forma realizacji zajęć:

1. Zajęcia praktyczne

  • na warsztatach szkolnych
  • 2 uczniów młodocianych – w zakładach pracy

2. Praktyki zawodowe:

  • w zakładach pracy