Spotkania z rodzicami

 

TERMINARZ

SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2018/2019

1 Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych – przedstawienie regulaminów szkolnych i wymogów edukacyjnych

06-09-2018
godz. 17.00
czwartek

2 Spotkanie z rodzicami pozostałych klas – informacja o wymaganiach edukacyjnych i wewnątrzszkolnym systemie oceniania

06-09-2018
godz. 18.00
czwartek

3 Konsultacje dla rodziców

16-10-2018
17.00-18,00
wtorek

4 Powiadomienie o przewidywanych ocenach semestralnych na spotkaniach z rodzicami

23.11.2018
piątek

5 Spotkania z rodzicami

19-12-2018
godz.17.00
środa 

6 Konsultacje dla rodziców

19-03-2019

17.00-18,00
wtorek

7 Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych na spotkaniach z rodzicami w klasach maturalnych

19-03-2019
godz. 17.00

wtorek

8 Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych na spotkaniach z rodzicami.

15-05-2019
godz. 17.00

środa