Spotkania z rodzicami

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 4 września 2017 r. godz. 10:00
Spotkanie z rodzicami uczniów klas II-IV 12 września 2017 r. godz. 17:00
Spotkanie z rodzicami 25 października 2017 r. godz. 17:00
Powiadomienie przewidywanych ocenach za semestr I 17 listopada 2017 r.

KONIEC SEMESTRU I

Wystawianie ocen za I semestr

15 grudnia 2017 r.
Spotkanie z rodzicami – podsumowanie semestru 18 grudnia 2017 r. godz. 17:00
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r. 
Egzaminy zawodowe

10 stycznia 2018 r. egzamin klasa 4E – B.36

 

11 stycznia 2018 r. egzaminy pisemne kl. IV
Studniówka 26 stycznia 2018 r.
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
OWiUB – etap okręgowy 3 marca 2018 r.
Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych kl. IV 26 marca 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Wystawianie ocen rocznych w kl. IV 23 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum 27 kwietnia 2018 r. 

Egzamin maturalny z języka polskiego

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

4 maja 2018 r. 

Egzamin maturalny z matematyki

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

7 maja 2018 r.

Egzamin maturalny z j. angielskiego

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

8 maja 2018 r.
Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych kl. I-III 17 maja 2018 r.
Spotkanie z rodzicami 17 maja 2018 r.
Jubileusz 70 – lecia PSB 18 maja 2018 r.
Wystawianie ocen końcoworocznych 15 czerwca 2018 r.

Egzaminy zawodowe

wszystkie kwalifikacje

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

19 czerwca 2018 r. egzamin pisemny

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22 czerwca 2018 r. 
Ferie letnie  23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych :

2 maja, 4 maja, 7-8 maja, 1 czerwca, 19 czerwca 2018 r.