B.33 – PLAN ZAJĘĆ

PLAN ZAJĘĆ B.33-B.18

 I semestr 2016/2017

DATA GODZINY ZAJĘCIA
SOBOTA NIEDZIELA
24-25.09.2016 1 BLOK    08.00-09.30 BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy B.c  – Techniczne podstawy zawodu
2 BLOK    09.35-11.05 BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy B.c  – Techniczne podstawy zawodu
3 BLOK    11.20-12.50 B.k – Techniczne podstawy zawodu B.c  – Techniczne podstawy zawodu
4 BLOK    12.55-14.25 B.k – Techniczne podstawy zawodu OMZ – Organizowanie pracy małych zespołów
5 BLOK    14.45-16.15 B.k – Techniczne podstawy zawodu

OMZ – Organizowanie pracy małych zespołów

koniec zajęć 15.30

6 BLOK    16.20-17.50    
7 BLOK    18.05-19.35    
01-02.10.2016 1 BLOK    08.00-09.30 B.c  – Techniczne podstawy zawodu B.c  – Techniczne podstawy zawodu
2 BLOK    09.35-11.05 B.c  – Techniczne podstawy zawodu B.c  – Techniczne podstawy zawodu
3 BLOK    11.20-12.50 B.c  – Techniczne podstawy zawodu BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
4 BLOK    12.55-14.25 KPS – Kompetencje personalne i społeczne BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
5 BLOK    14.45-16.15 KPS – Kompetencje personalne i społeczne (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
6 BLOK    16.20-17.50    
7 BLOK    18.05-19.35    
08-09.10.2016 1 BLOK    08.00-09.30 B.c  – Techniczne podstawy zawodu B.c  – Techniczne podstawy zawodu
2 BLOK    09.35-11.05 B.c  – Techniczne podstawy zawodu B.c  – Techniczne podstawy zawodu
3 BLOK    11.20-12.50 B.c  – Techniczne podstawy zawodu B.c  – Techniczne podstawy zawodu
4 BLOK    12.55-14.25   OMZ – Organizowanie pracy małych zespołów
5 BLOK    14.45-16.15   OMZ – Organizowanie pracy małych zespołów
6 BLOK    16.20-17.50    
7 BLOK    18.05-19.35    
15-16.10.2016 1 BLOK    08.00-09.30

zajęcia od 08.45

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

(B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
2 BLOK    09.35-11.05 BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
3 BLOK    11.20-12.50 B.c  – Techniczne podstawy zawodu (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
4 BLOK    12.55-14.25 B.c  – Techniczne podstawy zawodu (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
5 BLOK    14.45-16.15 B.c  – Techniczne podstawy zawodu (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
6 BLOK    16.20-17.50    
7 BLOK    18.05-19.35    
22-23.10.2016 1 BLOK    08.00-09.30 B.c  – Techniczne podstawy zawodu (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
2 BLOK    09.35-11.05 B.c  – Techniczne podstawy zawodu (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
3 BLOK    11.20-12.50 B.c  – Techniczne podstawy zawodu (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
4 BLOK    12.55-14.25 B.c  – Techniczne podstawy zawodu (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
5 BLOK    14.45-16.15   (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
6 BLOK    16.20-17.50    
7 BLOK    18.05-19.35    
12-13.11.2016 1 BLOK    08.00-09.30 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
2 BLOK    09.35-11.05 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
3 BLOK    11.20-12.50 B.c  – Techniczne podstawy zawodu (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
4 BLOK    12.55-14.25 B.c  – Techniczne podstawy zawodu (B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót
5 BLOK    14.45-16.15 B.c  – Techniczne podstawy zawodu  
6 BLOK    16.20-17.50 B.c  – Techniczne podstawy zawodu  
7 BLOK    18.05-19.35    
19-20.11.2016 1 BLOK    08.00-09.30 BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
2 BLOK    09.35-11.05 BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
3 BLOK    11.20-12.50 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
4 BLOK    12.55-14.25 B.k – Techniczne podstawy zawodu KPS – Kompetencje personalne i społeczne
5 BLOK    14.45-16.15 B.k – Techniczne podstawy zawodu  
6 BLOK    16.20-17.50    
7 BLOK    18.05-19.35    
26-27.11.2016 1 BLOK    08.00-09.30 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
2 BLOK    09.35-11.05 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
3 BLOK    11.20-12.50 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
4 BLOK    12.55-14.25 OMZ – Organizowanie pracy małych zespołów (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
5 BLOK    14.45-16.15 OMZ – Organizowanie pracy małych zespołów (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
6 BLOK    16.20-17.50    
7 BLOK    18.05-19.35    
03-04.12.2016 1 BLOK    08.00-09.30   (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
2 BLOK    09.35-11.05   (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
3 BLOK    11.20-12.50   (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
4 BLOK    12.55-14.25   (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
5 BLOK    14.45-16.15   (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
6 BLOK    16.20-17.50    
7 BLOK    18.05-19.35    
10-11.12.2016 1 BLOK    08.00-09.30 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
2 BLOK    09.35-11.05 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
3 BLOK    11.20-12.50 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
4 BLOK    12.55-14.25 OMZ – Organizowanie pracy małych zespołów (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
5 BLOK    14.45-16.15 OMZ – Organizowanie pracy małych zespołów B.c  – Techniczne podstawy zawodu
6 BLOK    16.20-17.50   B.c  – Techniczne podstawy zawodu
7 BLOK    18.05-19.35    
17-18.12.2016 1 BLOK    08.00-09.30 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
2 BLOK    09.35-11.05 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
3 BLOK    11.20-12.50 B.k – Techniczne podstawy zawodu (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
4 BLOK    12.55-14.25 B.c  – Techniczne podstawy zawodu (B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
5 BLOK    14.45-16.15 B.c  – Techniczne podstawy zawodu  
6 BLOK    16.20-17.50 B.c  – Techniczne podstawy zawodu  
7 BLOK    18.05-19.35    

 

Legenda:

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 15 godz. (Wachucik Bogdan) + 3 KNO

KPS – Kompetencje personalne i społeczne – 6 godz. (Ruźniak Małgorzata)

OMZ – Organizowanie pracy małych zespołów – 15 godz. (Kropidłowska Aleksandra) + 3 KNO

B.c  – Techniczne podstawy zawodu cz. 1 – 60 godz. (Kowalewska Anna) + 20 KNO

B.k – Techniczne podstawy zawodu cz. 2 – 34 godz. (Kozak Łukasz) +20 KNO

(B.33.1) Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy…  – 30 godz. (Pietrzykowska Małgorzata)

(B.33.2) Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego  – 40 godz. (Pietrzykowska Małgorzata)