BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW

Projekt  został zrealizowany przez grupę uczniów  pod opieką p. Małgorzaty Ruźniak. Celem projektu było wykonanie przez uczniów budek lęgowych dla ptaków żyjących w Ogrodzie Botanicznym oraz parkach w Gdańsku i przekazanie ich Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni.