LIST DYREKTORA PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA

z okazji Jubileuszu 60-lecia Szkoły

Szanowni Państwo!

dyr_andrzej1sJestem niezmiernie rad, że los dał mi szansę przeżycia wspólnie z Państwem tak doniosłych chwil związanych z uroczystościami obchodów 60-lecia Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku.

Wspólnie z gronem pedagogicznym, wszystkimi pracownikami i uczniami uznaliśmy, że organizacja jubileuszu 60-lecia szkoły jest dla nas wielkim wyróżnieniem, które historycznie nam przypadło w udziale. Ta wielka rzesza nauczycieli i pracowników szkoły na przestrzeni 60-ciu lat przyczyniła się do kształtowania naszej budowlanki, do budowania jej wielkości, wreszcie do tworzenia jej historii. Należy podkreślić, że historię szkoły zbudowała przede wszystkim wielotysięczna rzesza naszych WSPANIAŁYCH ABSOLWENTÓW.

Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkową okazją do spotkania z koleżankami i kolegami – z przyjaciółmi ze szkolnych lat.
Jest to także okazja do wspomnień, spotkań po latach ze swoimi nauczycielami i wychowawcami.
Jest to wreszcie moment zadumy i refleksji w murach szkoły, w której zdobywali wiedzę i umiejętności, w której kształtowały się ich charaktery, gdzie tworzyła się ich osobowość, skąd wyszli jako ludzie dorośli i w pełni odpowiedzialni za swój los. Działo się to oczywiście przy udziale wielkiej rzeszy wspaniałych Nauczycieli.

60 lat w życiu szkoły to dużo i mało zarazem.
Dużo – bo przez te lata tak wiele wydarzyło się w Kraju i na świecie – a te wydarzenia miały niewątpliwy wpływ na jej funkcjonowanie i osiągnięcia szkoły.
Mało – bo patrząc z perspektywy tych lat oczami historii ma się wrażenie, że szkoła powstała tak niedawno, a do zrobienia ma wciąż jeszcze tak wiele.

PSB – to wspaniała szkoła z wieloma sukcesami, ale chcemy być jeszcze lepsi!

Ambicją naszą stało się jak najlepiej przygotować szkołę do powitania w naszych progach wszystkich szacownych gości, koleżanek i kolegów, oraz miłych sercu wszystkich byłych uczniów szkoły. Jestem świadomy ogromu dobrej woli, twórczej pracy i poczucia odpowiedzialności zaangażowanych w przygotowanie Jubileuszu nauczycieli, uczniów i przyjaciół szkoły. Składam im najgorętsze PODZIĘKOWANIA!

Pragnę podkreślić, że Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku
– to szkoła, w której relacje między uczniami i nauczycielami opierają się na wzajemnym poszanowaniu, życzliwości i zrozumieniu.
– to szkoła, w której pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i wysokim morale
– to szkoła posiadająca bardzo dobrą bazę dydaktyczną i ciekawą ofertę edukacyjną
– to szkoła, w której uczy się wspaniała młodzież.

Jesteśmy z tego dumni!

Dzisiejszym gospodarzom 60-ciolecia naszej szkoły, od pracowników po najmłodszego jej ucznia życzę, aby mieli szczęście i przyjemność uczestniczyć w następnych uroczystościach jubileuszowych PSB Jestem przekonany, że Absolwenci, opuszczając mury szkoły zawsze będą mogli powiedzieć – „Nasza Budowlanka” a o nauczycielach – „Nasi Przyjaciele”.

Gdańsk 24 maja 2008
Dyrektor szkoły
Andrzej Jachnik