LIST OTWARTY UCZNIÓW PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA DO UCZESTNIKÓW ZJAZDU

Już po raz trzeci w historii Państwowych Szkół Budownictwa organizowany jest Zjazd Absolwentów.

W bieżącym roku nasza Szkoła obchodzi Jubileusz 60-lecia. To godny wiek. W ciągu tych lat mury PSB opuściły tysiące dobrze wykształconych fachowców, z których wielu zostało inżynierami, konstruktorami, pracownikami wyższych uczelni, biznesmenami. Jednak nigdy Absolwenci nie zapominali o swojej Budowlance: interesowali się jej rozwojem, wspierali w różnych przedsięwzięciach, odwiedzali nauczycieli, a przede wszystkim tworzyli więź z kolejnymi rocznikami uczniów.

Od 1980 roku patronem Państwowych Szkół Budownictwa jest profesor Marian Osiński, twórca gdańskiej szkoły architektury. Głoszone przez niego zasady szanuje się niezmiennie w murach naszej Alma Mater, lecz dla kolejnych pokoleń uczniów gdańskiej Budowlanki nie tylko Patron jest wzorem, ale również i Wy, drodzy Absolwenci.

My, dzisiejsi uczniowie, może jesteśmy trochę inni od Was, bo z pewnością czasy są inne, ale cenimy te same wartości, jak: MĄDROŚC, ODWAGA, PRACOWITOŚC, TOLERANCJA. Będziemy kontynuować wspaniałe tradycje naszej SZKOŁY i z pewnością nie przyniesiemy Wam wstydu.

A teraz życzymy wszystkim Absolwentom i Gościom świetnej zabawy.

Niech w dzisiejszym dniu ożyją dawne lata…

Gdańsk 24 maja 2008

Społeczność uczniowska PSB