1 czerwca 1987 Dzień sportu

Jak co roku, 1 czerwca obchodzimy w szkole Dzień Sporu. W programie tegorocznych igrzysk były mecze pomiędzy reprezentacjami PSB i Zespołu Szkół Elektrycznych – w piłce nożnej chłopców i dziewcząt oraz w piłce ręcznej dziewcząt. Zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody.

1986_10

Matury

Nadszedł czas wytężonej pracy, czyli „burzy mózgów” jak nazwali ten okres maturzyści. Niestety, efekty nie były imponujące – już po egzaminie pisemnym odpadło ok. 50% zdających. Zawiodły nerwy i zabrakło wiedzy… Nie zawiedli ci, którzy uczyli się systematycznie.

13 kwietnia 1987

W czasie długiej przerwy odbył się apel szkolny, którego tematem była rocznica podpisanej 21 kwietnia 1945 roku umowy o przyjaźni między Polska a Związkiem Radzieckim. Omówiony został dorobek współpracy kulturalnej między dwoma zaprzyjaźnionymi krajami…

1 maja 1987

W przeddzień 1. maja odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Święta Pracy. Po wystąpieniu przewodniczącego Samorządu szkolnego, który w skrócie przypomniał genezę tego święta głos zabrał 1-szy sekretarz POP [=Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR]. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez członków kółka teatralno-recytatorskiego. Większą część programu stanowiły patriotyczne wiersze Władysława Broniewskiego.

Wiosenne porządki

Wraz z nadejściem wiosny młodzież szkolna przystąpiła do porządkowania terenu szkolnego. Nasilenie wiosennych porządków nastąpiło 27-30 kwietnia 1987 r. Każda z klas otrzymała małą działkę, którą musiała uprzątnąć w wyznaczonym terminie. Za dobre wywiązanie się z obowiązku młodzież otrzymywała dodatkowe punkty w trwającym od niedawna konkursie na najlepszą klasę.

Święto szkoły

29 marca 1987 – jak co troku obchodzony był Dzień Patrona. Uroczystości związane z tym świętem zbiegły się z 42. rocznicą wyzwolenia Gdańska. Dzień Patrona poprzedzony był konkursem dotyczącym wiedzy o życiu i osiągnięciach prof. Mariana Osińskiego, który od 1980 roku patronuje Państwowym Szkołom Budownictwa. Akademia, w której wzięli udział profesorowie i uczniowie szkoły odbyła się w auli. W pierwszym rzędzie, obok dyrekcji PSB zasiedli, powitani kwiatami, kombatanci wojenni. Na początek odczytano referat o twórczości naszego Patrona. Delegacje z kwiatami udały się na grób Marian Osińskiego (w Oliwie) i przed Jego popiersie. Po uczczeniu Patrona głos zabrał jeden z weteranów, opowiadający o walkach, w których brał udział. Potem wyświetlono filmy o historii Gdańska i o czasach wojny w naszym mieście. Na zakończenie wystąpił kabaret „Strop Akermana”.

Studniówka

Dnia 23 stycznia 1987 w naszej szkole odbyła się studniówka – tradycyjny już bal wyznaczający ostateczną granice między czasem zabawy a nauka dla maturzystów. Rozpoczęła się uroczystym polonezem, po którym uczniowie przywitali szkolna dyrekcję, profesorów i swoich gości. We właściwy nastrój wprowadzały dekoracje wykonane przez uczniów. Bal uatrakcyjniały gry i zabawy prowadzone przez wodzireja oraz występy taneczne wicemistrzów tańca towarzyskiego. Nie zabrakło tez programu artystycznego przygotowanego i przedstawionego przez uczniów.

PCK w naszej szkole

12 grudnia 1986 r. kolo PCK w naszej szkole zorganizowało finał konkursu na temat chorób płuc i walki z gruźlicą. Wzięli w nim udział uczniowie klasy 2A, która zwyciężyła wcześniejsze eliminacje. Finał odbył się pod opieką prezesa naszego koła pani prof. Grażyny Sipowicz. W skład jury weszły dwie przedstawicielki Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża i uczennice: Irena Olkrzycka, Beata Kwiatek i Katarzyna Skwiercz. Zwycięzcą konkursu został Michał Sądowicz. Nagrody od przedstawicielek zarządu PCK otrzymali finaliści i osoby wyróżniające się w działalności kola.

Dyskoteka

Dnia 14 listopada 1986 r. klasa 2A zorganizowała dyskotekę dla uczniów naszej szkoły. Zabawa rozpoczęła się o godz. 17:30 w świetlicy w podziemiach gmachu szkolnego. Z upływem czasu pojawiało się coraz więcej miłośników muzyki dyskotekowej. Młodzież od samego rozpoczęcia imprezy bawiła się doskonale. Nikt nie myślał o zmęczeniu, o bolących stopach, czy o podeptanych (oczywiście przypadkowo) palcach. Całej zabawie towarzyszył radosny nastrój.

1986_08

14 października 1986 – Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji tego święta młodzież przygotowała uroczystą akademię. Na uroczystość zaproszono wszystkich pracowników szkoły, a także emerytowanych nauczycieli. Akademię rozpoczął dyrektor naczelny Czesław Sikorski przemówieniem, po którym nie było końca życzeniom i kwiatom, składanym przez uczniów, Komitet Rodzicielski i Samorząd Szkolny. Część artystyczna wypełnił zespół muzyczny z PSZ [=Policealne Studium Zawodowe] pod nazwą „Strop Akermana”, który odśpiewał zabawne piosenki charakteryzujące nauczycieli, a także recytowane przez uczniów fragmenty „Zaczarowanej dorożki” Gałczyńskiego.

Potop

Dnia 6 listopada 1986 r. w sali kinowej kółko filmowe pod opieką profesora Konstantego Wosia wyświetliło film pt. Potop zrealizowany przez Jerzego Hoffmana na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Pomimo tego, że był wyświetlany po lekcjach zebrał na sali sporą widownię.

Wykopki

Między 29.09 a 3.10 wszystkie klasy, oprócz maturalnych, uczestniczyły w wykopkach w PGR „Rusocin” – w dowolnie wybranej ilości dni.

1 września 1986 r.

rozpoczął się kolejny etap pracy naszej szkoły. Okres, który – mamy nadzieje – przyniesie nam wiele sukcesów. Według zwyczaju cała nasza szkolna społeczność zebrała się, aby uroczystym apelem rozpocząć nowy rok szkolny. Na apelu tym, jedną z niespodzianek, było przedstawienie nowej pani dyrektor do spraw wychowawczych – mgr Joanny Bień oraz nowych profesorów. Ciepło i serdecznie powitał nas dyrektor naczelny mgr Czesław Sikorski, a następnie wysłuchaliśmy przemówienia pani minister oświaty. Odbyła się także ceremonia wniesienia sztandaru PSB. Po zakończeniu apelu drugie, trzecie, czwarte oraz piąte udały się do swoich sal, aby przywitać się z wychowawcami i zapoznać z programem zajęć szkolnych.

Szczególne chwile przeżyli pierwszoklasiści. Po apelu udali się oni ze swoimi wychowawcami na Westerplatte. Ceremonia rozpoczęła się apelem o pokój na świecie, odczytanym przez uczennicę klasy pierwszej. Następnie odczytane zostały wspomnienia z obrony Westerplatte. Potem poczty sztandarowe pomaszerowały pod pomnik Obrońców Westerplatte, zaś punktem kulminacyjnym było ślubowanie złożone przed sztandarem szkoły.