21 października 2005

Wybrałem Zdrowie” – pod takim hasłem . w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. M. Osińskiego w Gdańsku, Zespół do Spraw Profilaktyki powołany przez dyrektora szkoły Andrzeja Jachnika zorganizował jednodniowy cykl zajęć, konkursów, zawodów i badań zdrowotnych mający na celu szeroko rozumianą promocję zdrowia, ale również integrację środowiska szkolnego…

czytaj więcej