XXIV OLIMPIADA WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH rok szkolny 2010 / 2011

09 GRUDNIA 2010 – ETAP SZKOLNY


5 MARCA 2011 – ELIMINACJE OKRĘGOWE

W sobotę 5 marca 2011 roku w Państwowych Szkołach Budownictwa odbyły się Okręgowe Eliminacje XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Do eliminacji przystąpiła młodzież ze szkół województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wyłoniona w etapie szkolnym zawodów. Najlepsi z uczestników będą uczestniczyć w Eliminacjach Ogólnopolskich Olimpiady. Laureaci i finaliści Olimpiady zwolnieni będą z części czekającego uczniów na zakończenie szkoły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy zawodów stopnia centralnego mogą również liczyć na zwolnienie z całości lub części egzaminów wstępnych na wybierane kierunki studiów. Dzięki uprzejmości sponsorów generalnych – Firma Fakro, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Ceresit – Henkel – laureaci otrzymują także nagrody rzeczowe. Organizację etapu okręgowego wspieraja finansowo Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Wyniki okręgowych eliminacji:  indywidualne  i  szkół


 

25 MARCA 2011 – WRĘCZENIE NAGRÓD ZWYCIĘZCOM ELIMINACJI OKRĘGOWYCH