XXV OLIMPIADA WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH rok szkolny 2011 / 2012

3 MARCA 2012 – ELIMINACJE OKRĘGOWE

W sobotę 3 marca 2012 roku w Państwowych Szkołach Budownictwa odbyły się Okręgowe Eliminacje XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Do eliminacji przystąpiła młodzież ze szkół województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wyłoniona w etapie szkolnym zawodów. Najlepsi z uczestników będą uczestniczyć w Eliminacjach Ogólnopolskich Olimpiady. Laureaci i finaliści Olimpiady zwolnieni będą z części czekającego uczniów na zakończenie szkoły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy zawodów stopnia centralnego mogą również liczyć na zwolnienie z całości lub części egzaminów wstępnych na wybierane kierunki studiów. Dzięki uprzejmości sponsorów generalnych – Firma Fakro, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Ceresit – Henkel – laureaci otrzymują także nagrody rzeczowe. Organizację etapu okręgowego wspieraja finansowo Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Wyniki okręgowych eliminacji: indywidualne i szkół


28 MARCA 2012 – WRĘCZENIE NAGRÓD ZWYCIĘZCOM ELIMINACJI OKRĘGOWYCH