Absolwenci 1949r

Absolwenci Szkoły Rzemiosł Budowlanych:

Arendt Alfons, Badziński Jan, Bauman Ryszard, Białowski Edmund, Bocianowski Stanisław, Brudniewicz Czesław, Cejner Ryszard, Choiński Julian, Cierpisz Edmund, Ciszek Bolesław, Cieślicki Eugeniusz, Ciemniecki Czesław, Cirocki Brunon, Czerwionka Hubert, Dąbrowski Stanisław, Dec Franciszek, Demnicki Jan, Fijałek Sylwester, Fotta Hugon, Frankowski Alfons, Główczyk Henryk, Grodzki Witold, Grodzki Henryk, Hoffmeister Jerzy, Hryciuk Józef, Jabłoński Eugeniusz, Jaskot Władysław, Jędzura Tadeusz, Kulej Stanisław, Kazimierczyk Antoni, Kosiorek Stefan, Kołowski Jacek, Krzak Jan, Krieger Bernard, Kubek Józef, Kurpik Zdzisław, Kuśmierczyk Jan, Kuśmierek Bolesław, Lewandowski Józef, Łopaciński Bogdan, Łojowski Edward, Makowski Kazimierz, Malko Edmund, Marszałek Władysław, Mazur Mieczysław, Męczykowski Stanisław, Mimik Feliks, Mroczek Eugeniusz, Nowak Damian, Nowak Jan, Olfirowicz Janusz, Pega Henryk, Piątkowski Tadeusz, Pomaski Bogusław, Połocki Edward, Radziwił Romuald, Rurka Henryk, Sirodzki Brunon, Siudem Mieczysław, Sosinko Zygmunt, Stelmaszczyk Zdzisław, Szajek Tadeusz, Traut Ryszard, Trzosowski Zygmunt, Wędzina Stanisław, Węsierski Feliks, Wielemborek Marian, Wierzbicki Władysław, Winiarski Tadeusz, Wnorowski Czesław, Wnorowski Kazimierz, Załuszny Stefan, Zarzycki Marian, Zaradny Czesław, Zdrowowicz Zygmund, Żuchowski Jerzy.