KONKURS

KONKURS

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Gdańsku oraz Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Gdańsku mają zaszczyt ogłosić konkurs plastyczny i fotograficzny „Przyroda w Mieście”.

  1. Czas trwania konkursu: do 15 września 2017 r.
  2. Konkurs ma na celu ukazanie bogactwa przyrody w miastach i sposobów jej ochrony (zdjęcia mogą być wykonane np. na terenie ogródków działkowych, parków itp.)
  3. Konkurs jest organizowany w 4 kategoriach:

kat. 1 konkurs plastyczny dla klas 1-3 szkoły podstawowej

konkurs fotograficzny:

kat. 2 uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

kat. 3 uczniowie gimnazjów

kat. 4 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli

  1. Fotografie muszą być wykonane na terenie miast z województwa pomorskiego, nie wcześniej niż 16 maja 2017 r.
  2. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku na adres : Jaśkowa Dolina 59 80-286 Gdańsk (Tel. 58/3414376 kom. 698796612) w terminie do 15 września 2017 r. (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego.

6 .   Prace powinny zostać wykonane zgodnie z tematem podanym w pkt. 2 oraz opisane imieniem i nazwiskiem autora, tytułem, miejscem wykonania zdjęcia (w przypadku konkursu fotograficznego) oraz numerem kategorii wiekowej.

  1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października 2017r. na stronie internetowej www.lop.gda.pl, wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w Gdańsku (szczegóły zostaną ogłoszone bliżej imprezy).

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU ZNAJDUJE SIĘ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ ORAZ NA STRONIE www.lop.gda.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress