KONKURS

Serdecznie zapraszamy uczniów i absolwentów do udziału w cykliczne organizowanym konkursie, którego celem jest kształtowanie aktywnej postawy młodych ludzi wobec życia zawodowego.

Zadaniem uczestników konkursu będzie wykazanie się kreatywnością i umiejętnościami prezentacji tematu pracy pisemnej, która zachęci do świadomego poszukiwania i przekazu zdobytej wiedzy w zakresie upowszechniania innowacyjnych technologii, narzędzi oraz materiałów stosowanych w branży budowlanej.

Temat pracy konkursowej: „Wilgoć w domu? – Można z nią wygrać!”.

Termin składania prac konkursowych: do 30.01.2015 r.

WSPÓŁORGANIZATOR FIRMA:

REGULAMIN KONKURSU: 

regulamin konkursu

załącznik do regulaminu konkursu-karta zgłoszenia