Czytelnia

Z czytelni mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.

Korzystający z czytelni obowiązani są wpisywać się do zeszytu odwiedzających czytelnię.

W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów.

Czytelnik osobiście odpowiada za książki i czasopisma, z których korzysta.

Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić książki i czasopisma bibliotekarzowi.

W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

(Regulamin zostal przedstawiony i zatwierdzony na ogólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.10.1999)