Wypożyczalnia

Z wypożyczalni mogą korzystać:

  • wszyscy uczniowie szkoły
  • słuchacze szkoły policealnej, po zapisaniu sie do biblioteki szkolnej (przy zapisie należy przedłożyć ważną legitymację szkolną)
  • wszyscy pracownicy szkoły

Jednorazowo mozna wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.

Przetrzymywanie książek będzie karane poprzez:

  • okresowe wstrzymanie wypożyczania
  • pracę na rzecz biblioteki
  • karę pieniężną
  • zatrzymanie świadectwa do czasu uregulowania zobowiązań

Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczona książkę. Jeśli odkupienie nie jest mozliwe powinien dostarczyć inna książkę wskazaną przez bibliotekarza.

Z końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki.

W uzasadnionych przypadkach wypozyczalnia może żądać zwrotu książki przed upływem okresu wypożyczenia.

Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbania o wypożyczone książki. Każdy czytelnik obowiązany jest zapoznać się i przestrzegac regulaminu biblioteki.

Dni i godziny otwarcia biblioteki wywieszone są corocznie na drzwiach biblioteki.

(Regulamin zostal przedstawiony i zatwierdzony na ogólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.10.1999)