Technik renowacji elementów architektury

 • Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata.
 • W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz  przygotowanie zawodowe zwieńczone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.
 • Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik renowacji elementów architektury jest zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie:
  • Wykonywania i renowacji detali architektonicznych
  • Prowadzenia prac renowatorskich elementów architektury
 • Obecnie mamy do czynienia z prawdziwą erą rozwoju budownictwa. Powstaje ogromna liczba budynków użyteczności publicznej, siedzib firm, budynków mieszkalnych, obiektów sportowych. Jednocześnie przybywa budynków, któych wiek przekroczył 50 lat. Budynki te będą wymagały profesjonalnie przeprowadzonej renowacji ze szczególnymnaciskiem na zachowanie oryginalnych elementów architektury. W związku z tym zawód technika renowacji elementów architektury to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie.
 • Dozadań zawodowych technika renowacji elementów architektury należy:
  • wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;
  • wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich;
  • wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
  • organizowanie i realizacja prac renowatorskich
 • Przedmioty ogólne: język polski, wiedza o kulturze,  historia, podstawy przedsiębiorczości,  matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne;
 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia lub historia sztuki, język angielski;
 • Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
 • Przedmioty zawodowe: dokumentacja, rysunek i pomiary w pracach renowatorskich, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich, technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury, język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 • Przedmioty  w kształceniu  zawodowym praktycznym: sztukatorstwo i kamieniarstwo, renowacja warstw licowych elementów architektury, projektowanie plastyczne;
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki
 • Praktyka zawodowa: 2 x 4 tygodnie

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych;
 • firmach produkujących materiały budowlane i prefabrykaty;
 • biurach projektów;
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • nadzorze budowlanym;
 • firmach świadczących usługi w zakresie remontów i odnowy obiektów;
 • laboratoriach firm budowlanych oraz instytucjach naukowo-badawczych;
 • sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych;
 • pracowniach konserwacji zabytków;
 • administracjach budynków
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

 

 • Nauczanie wspomagane jest uczestnictwem w targach budowlanych, wystawach i wycieczkach przedmiotowych.

DLACZEGO WARTO ?

 • w naszej szkole otrzymasz rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie
 • w naszych warsztatach szkolnych oraz w zakładach pracy będziesz mógł(a) doskonalić swoje praktyczne umiejętności;
 • już po czterech latach nauki możesz rozpocząć pracę w ciągle rozwijającej się branży budowlanej;
 • możliwość uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia z zakresu stosowania technologii firm Braas, Geberit, Junkers, Knauf, Fakro i Akademii Technik Malarskich;
 • pracownicy budownictwa to grupa zawodowa obecnie bardzo poszukiwana przez pracodawców;
 • specjaliści budowlani są poszukiwani i zatrudniani w krajach UE;
 • możesz kontynuować naukę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, z którym szkoła współpracuje na rzecz podwyższenia poziomu kształcenia uczniów PSB i studentów Wydziału.