Technik technologii drewna

 • Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata.
 • W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz  przygotowanie zawodowe zwieńczone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.
 • Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowy przebieg procesu technologicznego w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego. Jego podstawowe zadania obejmują organizowanie stanowisk roboczych, opracowywanie harmonogramów robót w działach produkcyjnych, opracowywanie instrukcji technologicznych dla stanowisk roboczych oraz organizowanie i nadzorowanie brygady lub zmiany roboczej. Technik wykonuje również analizy laboratoryjne.
 • Rozwój branży budowlanej w konsekwencji spowodował ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu technologii obróbki drewna, w szczególności na roboty wykończeniowe w budownictwie. Na stałym poziomie istnieje zapotrzebowanie na technologów drewna w przemyśle meblarskim, tartacznym i zabawkarskim. Zawód daje możliwość prowadzenia własnej działalności usługowo – gospodarczej.
 • Przedmioty ogólne: język polski, wiedza o kulturze,  historia, podstawy przedsiębiorczości,  matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne;
 • Przedmioty zawodowe:

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • zakładach przemysłu drzewnego i meblarskiego;
 • zakładach przemysłu drzewnego tartacznego;
 • zakładach przemysłu stolarki budowlanej;
 • zakładach przemysłu opakowań;
 • ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna;
 • zakładach produkcji tworzyw drzewnych, opakowań i galanterii drzewnej;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stolarskich.

Informacje o przedmiotach nauczania na kierunku Technik Technologii Drewna:

DLACZEGO WARTO ?

 • w naszej szkole otrzymasz rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie;
 • w naszych warsztatach szkolnych oraz w zakładach pracy będziesz mógł(a) doskonalić swoje praktyczne umiejętności;
 • możliwość pracy na najnowszej generacji maszynach do obróbki płyt wiórowych;
 • technik technologii drewna z dużym doświadczeniem może pełnić funkcje kierownicze w zakładach przemysłu drzewnego;
 • pracownicy budownictwa to grupa zawodowa obecnie bardzo poszukiwana przez pracodawców;
 • specjaliści budowlani są poszukiwani i zatrudniani w krajach UE;
 • możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku uczelni wyższej. Najczęściej absolwenci wybierają Wydział Technologii Drewna – na uczelniach w Warszawie lub Poznaniu.