Technik urządzeń sanitarnych

 • Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata.
 • W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą, oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika urządzeń sanitarnych.
 • Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik urządzeń sanitarnych jest zdobycie kwalifikacji w zakresie:
  • Wykonywanie robót zwiazanych z budową i remontem sieci komunalnych
  • Wykonywanie robót zwiazanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  • Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
 • Obecnie mamy do czynienia z prawdziwą erą rozwoju budownictwa. Powstaje ogromna liczba budynków użyteczności publicznej, siedzib firm, budynków mieszkalnych, obiektów sportowych. Wszędzie tam potrzebne są instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze i wentylacyjne. Dlatego dla solidnego Technika Urządzeń Sanitarnych nie zabraknie pracy na rynku pracy w Polsce i w Europie.

Nauczanie wspomagane jest uczestnictwem w targach budowlanych, wystawach i wycieczkach przedmiotowych

Szkoła jest organizatorem i gospodarzem etapu okregowego i centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • firmach wykonawczych branży instalacyjno – budowlanej;
 • przedsiębiorstwach budowlanych
 • zakładach wodociągów i kanalizacji;
 • laboratoriach;
 • jednostkach administrujących spółdzielnie mieszkaniowe;
 • nadzorze budowlanym;
 • firmach świadczących usługi w zakresie remontów i odnowy obiektów;
 • biurach projektów;
 • sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych;
 • oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług branży instalacyjne.

Informacje o przedmiotach nauczania na kierunku Technik Urządzeń Sanitarnych:

 • Przedmioty ogólne: język polski, wiedza o kulturze,  historia, podstawy przedsiębiorczości,  matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne;
 • Przedmioty zawodowe:
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki

DLACZEGO WARTO ?

 • w naszej szkole otrzymasz rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie;
 • w naszych warsztatach szkolnych oraz w zakładach pracy będziesz mógł(a) doskonalić swoje praktyczne umiejętności;
 • już po czterech latach nauki możesz rozpocząć pracę w ciągle rozwijającej się branży budowlanej;
 • możliwość uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia z zakresu stosowania technologii firm Braas, Geberit, Junkers, Knauf i Fakro;
 • pracownicy budownictwa to grupa zawodowa obecnie bardzo poszukiwana przez pracodawców;
 • specjaliści budowlani są poszukiwani i zatrudniani w krajach UE;
 • możesz kontynuować naukę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej z którym szkoła współpracuje na rzecz podwyższenia poziomu kształcenia uczniów PSB i studentów Wydziału.