Grono Pedagogiczne PSB

Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela,

e-mail

Język polski Joanna Ciechanowska – Nosek

j.ciechanowska-nosek@psbgdansk.pl

Adriana Uchman

a.uchman@psbgdansk.pl

Magdalena Szumera

m.szumera@psbgdansk.pl

Beata Ciechelska

Matematyka Anna Wrzesińska

a.wrzesinska@psbgdansk.pl

Dorota Kreft

d.kreft@psbgdansk.pl

Jolanta Schulz

j.schulz@psbgdansk.pl

Joanna Kamińska

j.kaminska@psbgdansk.pl

Język angielski Ewa Kotarbińska

e.kotarbinska@psbgdansk.pl

Ewelina Nowicka

e.nowicka@psbgdansk.pl

Michał Stankiewicz

m.stankiewicz@psbgdansk.pl

Robert Wroński

r.wronski@psbgdansk.pl

Elżbieta Porowska

e.porowska@psbgdansk.pl

 Język niemiecki Monika Bieńkowska

m.bienkowska@psbgdansk.pl

 Geografia Maria Góralska

m.goralska@psbgdansk.pl

Łukasz Pankowski

l.pankowski@psbgdansk.pl

 Fizyka Katarzyna Mahlik

k.mahlik@psbgdansk.pl

 Chemia

 Edukacja dla bezpieczeństwa

Iwona Laszok

i.lszok@psbgdansk.pl

Małgorzata Sałata

Leszek Migda

l.migda@psbgdansk.pl

 

 Biologia Zofia Korneluk – Jagielska

z.korneluk-jagielska@psbgdansk.pl

 Historia Aleksandra Mazur

a.mazur@psbgdansk.pl

 WOS

Ewa Kotarbińska

e.kotarbinska@psbgdansk.pl

 Informatyka Joanna Kamińska

j.kaminska@psbgdansk.pl

Katarzyna Mahlik

k.mahlik@psbgdansk.pl

 Przedsiębiorczość Małgorzata Ruźniak

m.ruzniak@psbgdansk.pl

 Religia Emilia Piasecka

e.piasecka@psbgdansk.pl

Ks. Piotr Gastoł

p.gastol@psbgdansk.pl

 WF Roman Nosek

r.nosek@psbgdansk.pl

Piotr Zakrzewski

p.zakrzewski@psbgdansk.pl

Michał Stankiewicz

m.stankiewicz@psbgdansk.pl

Magdalena Wyganowska

m.wyganowska@psbgdansk.pl

Leszek Migda

l.migda@psbgdansk.pl
Jerzy Jasowicz

 Przedmioty zawodowe Maria Śliwińska

m.sliwinska@psbgdansk.pl

Grzegorz Szwoch

g.szwoch@psbgdansk.pl

Jadwiga Narożnik

j.naroznik@psbgdansk.pl

Tekla Pogorzelska

t.pogorzelska@psbgdansk.pl

Joanna Szymczak

j.szymczak@psbgdansk.pl

Danuta Urbanowicz

d.urbanowicz@psbgdansk.pl

Anna Kaim

a.kaim@psbgdansk.pl

Jolanta Wójtowicz – Potajałło

j.potajallo@psbgdansk.pl

Jarosław Dawidowicz

j.dawidowicz@psbgdansk.pl

Małgorzata Ruźniak

m.ruzniak@psbgdansk.pl

Renata Wiloch – Kozłowska

r.wiloch-kozlowska@psbgdansk.pl

Iwona Stachurska Gnatowska

i.stachurska-gnatowska@psbgdansk.pl

Julia Karpowicz

j.karpowicz@psbgdansk.pl

 Warsztaty Ryszard Oleńczuk

r.olenczuk@psbgdansk.pl

Jacek Chyczewski

j.chyczewski@psbgdansk.pl

Mariusz Cyperski

m.cyperski@psbgdansk.pl

Adam Gołofit

a.golofit@psbgdansk.pl

Zbigniew Kiedyk

z.kiedyk@psbgdansk.pl

Adam Kryń

a.kryn@psbgdansk.pl

Wojciech Pionke

w.pionke@psbgdansk.pl

Marek Lademann

m.lademann@psbgdansk.pl

Wojciech Piotrowski

w.piotrowski@psbgdansk.pl

 Łukasz Kozak

Kierownik szkolenia praktycznego Jan Lechicki

j.lechicki@psbgdansk.pl