Pracownie specjalistyczne – Korzyści dla Szkoły i Warsztatów Szkolnych

Pracownie specjalistyczne – Korzyści dla Szkoły i Warsztatów Szkolnych

Utworzenie pracowni w szerokim spektrum technologii wykonawczym branży budowlanej przynosi wymierne korzyści w szkoleniach dla uczniów i słuchaczy naszej szkoły jak i pracowników firm związanych z tą branżą. Natomiast doposażenie pracowni w profesjonalny sprzęt technodydaktyczny służy nie tylko „nam”, ale także pracownikom z rzemiosła i dużych firm budowlanych. Dzięki takim kontaktom uzyskujemy szeroką wiedzę z zakresu wykonawstwa, rynku pracy, nowinek technologicznych itp. Podnosi to prestiż i rangę szkoły na zewnątrz, a nasi absolwenci są poszukiwani i znajdują pracę „na pniu”.

Szkolenia prowadzone w autoryzowanych przez firmy pracowniach dają dodatkową ofertę edukacyjną szkoły. Uczniowie nabywają umiejętności w stosowaniu nowych technologii, uzyskując przy tym certyfikaty renomowanych w budownictwie firm. Ponadto uzyskujemy materiały, pełen asortyment wysokojakościowych markowych produktów uzupełnianych na bieżąco, narzędzia specjalistyczne, pomoce dydaktyczne, a stały kontakt nauczycieli z tymi firmami aktualizuje wiedzę autoryzowanych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć praktycznych wraz z firmami z branży budowlanej.

Naszym priorytetem jest spełnienie wizji prowadzenia zajęć praktycznych. W tym celu wspomagamy się wiedzą specjalistów firm, z którymi często ustalamy sposoby realizacji programów nauczania w taki sposób, aby nowoczesne technologie z branży budowlanej wprowadzić do systemu nauczania teoretycznego i praktycznego. Współpracujemy między innymi z takimi firmami jak: GEBERIT, BRAAS MONIER, FAKRO, KNAUF, JUNKERS, BOSCH, BLUM, HETTICH, FIRST, MAPEI, YTONG – XELLA, ROCKWOOL, SANITEC KOŁO, OTTIMO, COMAP, ATLAS, VELUX, NIDA GIPS, FIRST.

Przeprowadzamy systematycznie egzaminy zawodowe praktyczne według procedur CKE.

Dane z analizy wyników egzaminów przekazujemy uczestnikom egzaminów i nauczycielom prowadzącym, dokonujemy ewaluacji sposobów prowadzenia zajęć praktycznych. Zamysł przeprowadzenia egzaminu przez nauczycieli (a nie egzaminatorów) pozwolił zapoznać się prowadzącym zajęcia praktyczne z szeroko rozumianą problematyką egzaminu. Wiedza taka jest potrzebna w ich codziennej pracy z uczniem na różnych poziomach edukacji zawodowej a ponadto pozwoli tak dobierać tematykę zajęć, aby zachodziła spójność kształcenia praktycznego i teoretycznego z treściami zawartymi w Standardach Egzaminacyjnych.

Dla celów egzaminacyjnych zbudowaliśmy stanowiska egzaminacyjne w zawodzie malarz-tapeciarz, posadzkarz, stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Zostały one wyposażone w narzędzia i urządzenia tym samym spełniające standardy wyposażenia egzaminacyjnego. Skutkowało to uzyskaniem przez Warsztaty Szkolne akredytacji Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Ponadto w ramach EFS otrzymaliśmy z MEN, doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w obrabiarki, urządzenia i narzędzia co znakomicie podniosło prestiż i rangę Warsztatów na zawodowym rynku edukacyjnym w regionie i Gdańsku.