Ośrodek Szkolenia Dekarzy

W 1999 roku została otwarta pracownia i nazwana „OŚRODKIEM SZKOLENIA DEKARZY” pod patronatem BRAAS Polska. W ośrodku tym szkolą się uczniowie i dekarze z obszaru całej Polski, uzyskując po zakończeniu dyplom ukończenia kursu. Ponadto jest to dodatkowa oferta edukacyjna szkoły przeznaczona dla uczniów i słuchaczy PSB. Od początku powstania ośrodka do chwili obecnej zostało przeszkolonych: około 1200 dekarzy z całej Polski, 25 nauczycieli szkół budowlanych (przedmiotów teoretycznych i praktycznych), około 540 uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych.

Autoryzowani instruktorzy Ośrodka posiadający autoryzację firmy BRAAS Polska: mgr inż. Wojciech Szczepański, mgr Ryszard Oleńczuk (a do niedawna: mgr inż. Grażyna Sipowicz i inż. Ludmiła Brańska) oraz Wojciech Pionke.