Ośrodek Szkolenia Instalatorów

Rok 1996 był początkiem kontaktu z przedstawicielem firmy GEBERIT.

Postanowiliśmy stworzyć na warsztatach szkolnych PSB pracownię dla uczniów szkół budowlanych, w której można byłoby przeprowadzać zajęcia z zakresu stosowania wyrobów firmy GEBERIT w standardzie, jaki stawiany jest liderowi światowego instalatorstwa.

Pracownia, nazwana „Ośrodkiem Szkolenia Instalatorów” pod patronatem firmy GEBERIT została otwarta jesienią 1997 roku. Było to drugie tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Ośrodek, z którego korzystają nie tylko uczniowie, ale również instalatorzy z wyspecjalizowanych firm, nauczyciele i studenci uczelni technicznych wykształcił do dnia dzisiejszego około 1300 instalatorów z przemysłu oraz około 450 uczniów, zapoznając ich z narzędziami, urządzeniami do montażu oraz materiałami do wyposażenia łazienek i odwadniania dachów (systemem Pluvia).

Autoryzowani instruktorzy Ośrodka

Kursy dla instalatorów i szkolenia prowadzone są przez nauczycieli szkoły autoryzowanych przez firmę GEBERIT:

mgr inż. Wojciecha Szczepańskiego, mgr inż. Reginę Nagler, mgr inż. Jana Lechickiego.