Pracownia Instalacji Grzewczych

W roku 1999, po wielokrotnych spotkaniach z przedstawicielem firmy Junkers – Bosch, doszliśmy do wniosku, że aby poszerzyć zakres wiedzy instalatorów należy zbudować od podstaw pracownię instalacji grzewczych. Wspólnie ustaliliśmy plan działania. Salę trzeba było dostosować do wysokich standardów. Wyposażenie w formie darowizny przekazała firma Junkers – Bosch wraz z innymi zaprzyjaźnionymi z nią firmami liderami w najnowszej technologii grzewczej i instalacyjnej, a robociznę włożyła młodzież w ramach programu nauczania. W 2001 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni. Podczas praktycznego szkolenia (prowadzone przez mgr inż. Wojciecha Szczepańskiego) uczestnicy kursów nabywają umiejętności, które będą procentowały w pracy zawodowej. Absolwenci kursów zdobywają certyfikaty firmy, dające gwarancję przygotowania do prawidłowego montażu jej urządzeń. Dla Państwowych Szkół Budownictwa tego rodzaju szkolenia i kursy są dodatkową ofertą edukacyjną skierowaną do słuchaczy, uczniów oraz nauczycieli.