Pracownia Materiałów i Chemii Budowlanej

W 2007 została zawarta umowa pomiędzy MAPEI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach a Państwowymi Szkołami Budownictwa. Firma dba o wysoki poziom kształcenia młodzieży oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju szkolnictwa zawodowego i umożliwienia uczniom dostępu do nowoczesnych materiałów szkoleniowych firmy MAPEI.