Pracownia Produkcji Mebli i Okuć Meblowych

Montaż okuć meblowych na przykładzie firmy BLUM i HETTICH jest dodatkową ofertą edukacyjną skierowaną do nauczycieli oraz uczniów klas o specjalnościach: technik meblarstwa i stolarz meblowy.

Oferta tych firm wzbogaca program nauczania teoretycznego i praktycznego. Wykorzystując system wymiarujący – DYNA PLAN, który oblicza wszystkie najważniejsze wymiary dla danego mebla i określa pozycje mocowań okuć, wyklucza się błędy mogące powstać podczas planowania. Natomiast wykorzystując np. maszynę MINI DRILL, narzędzia i przyrządy montażowe tych firm uzyskuje się precyzyjność montażu okuć meblowych unikając kosztownych pomyłek. Warsztaty Szkolne PSB wyposażone są we wszystkie niezbędne do stosowania tych technologii maszyny, narzędzia, przyrządy i programy komputerowe.

Tak systemowo rozwiązane wyposażenie pracowni pozwala w ogromnym stopniu wpływać mobilizująco na ucznia do pracy nad systematycznym zdobywaniem własnych umiejętności składających się na wybrany zawód.