Dekarz

 • Cykl nauczania zawodu trwa 3 lata.
 • W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie zawodowe oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego.
 • Dekarz otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: wykonywanie robót ciesielskich.
 • Szkoła kształcąca w zawodzie dekarz przygotowuje ucznia do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich;
  • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
  • wykonywania odwodnień połaci dachowych;
  • wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połąci dachowych
 • Praca wykonywana jest bezpośrednio na budowach.
 • Rozwój branży budowlanej spowodował ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistó z zakresu wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich bezpośrednio na terenie budowy, w szczególności na roboty związane z wykonawstwem odwodnień połaci dachowych. Ważną umiejętnością dekarza jest wykonywanie montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej. Ilość montowanych urządzeń solarnych na dachach wzrasta z każdym rokiem, co rokuje wzrostem zapotrzebowania na tego typu prace.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • firmach budowlanych wykonujących roboty budowlane;
 • firmach wykonujących prace remontowe i renowacyjne;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą .

Informacje o przedmiotach nauczania na kierunku Dekarz:

 • Przedmioty ogólne: język polski, historia, matematyka, fizyka, geografia, technologia informacyjna, przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne;
 • Przedmioty zawodowe: podstawy budownictwa, technologia robót dekarskich, podstawy działalności zawodowej, praktyczna nauka zawodu;
 • Języki obce: język niemiecki

 

 • Praktyczna nauka zawodu odbywa się dwa razy w tygodniu w Warsztatach Szkolnych.
 • Nauczanie wspomagane jest uczestnictwem w targach budowlanych, wystawach i wycieczkach przedmiotowych.
 • W szkole funkcjonuje Oąrodek Egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W zawodach budowlanych dla absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oąrodek posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • W szkole funkcjonuje Ośrodek Szkoleniowy dla dekarzy pod patronatem firmy o światowym zasięgu Monier Braas. Udział w szkoleniu potwierdzony jest certyfikatem.

DLACZEGO WARTO ?

 • w naszej szkole otrzymasz rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie;
 • możliwość pracy na najnowszej generacji maszynach i materiałach;
 • już po trzech latach nauki możesz rozpocząć pracę i się usamodzielnić;
 • możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym w specjalnoąci technik budownictwa;