Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • Cykl nauczania zawodu trwa 3 lata.
 • W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie zawodowe oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego.
 • Monter siec, instalacjii urządzeń sanitarnych otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie:
  • wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  • wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
 • Szkoła przygotowuje ucznia do wykonywania prac instalacyjnych na poziomie robotnika wykwalifikowanego
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe dotyczące wyposażenia sanitarnego obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, magazynowych itp. związane z:
  • budową i eksploatacją instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • budową i eksploatacją instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania,
  • budową i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie w każdej niemal firmie wykonującej usługi dla budownictwa. Będą niezbędni przy pracach instalacyjnych w nowo wybudowanych budynkach jak również w trakcie remontów istniejących już budynków.
 • Praca wykonywana jest przede wszystkim w budynkach. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych pracuje zazwyczaj w zespole (rzadziej samodzielnie), którego liczebność zależy od wielkości i rodzaju zadania. W czasie wykonywania zadania współpracuje z innymi monterami i swoimi zwierzchnikami. Może wykonywać prace naprawcze oraz nadzorować eksploatację itp.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • na stanowiskach instalatorskich w firmach budowlanych;
 • w firmach remontowo-budowlanych;
 • w firmach usługowych wykonujących montaże, przeglądy i naprawy instalacji;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Informacje o przedmiotach nauczania na kierunku Technolog robót wykończeniowych:

 • Przedmioty ogólne: język polski, historia, matematyka, fizyka, geografia, technologia informacyjna, przysposobienie obronne, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne;
 • Przedmioty zawodowe: technologia, rysunek techniczny, dokumentacja techniczna, podstawy budownictwa, zarys wiedzy o gospodarce, praktyczna nauka zawodu;
 • Języki obce: język niemiecki

 

 • Praktyczna nauka zawodu odbywa się dwa razy w tygodniu w Warsztatach Szkolnych.
 • Nauczanie wspomagane jest uczestnictwem w targach budowlanych, wystawach i wycieczkach przedmiotowych.
 • W szkole funkcjonuje Ośrodek Egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

DLACZEGO WARTO ?

 • w naszej szkole otrzymasz rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie;
 • możliwość pracy na najnowszej generacji maszynami i narzędziami, posiadamy ośrodek szkoleniowy firmy Geberit i Junkers;
 • już po trzech latach nauki możesz rozpocząć pracę i się usamodzielnić;
 • możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym w specjalności technik urządzeń sanitarnych lub technik budownictwa;