Murarz – tynkarz

 • Cykl nauczania zawodu trwa 3 lata.
 • W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie zawodowe oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego.
 • Murarz – tynkarz otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie:
  • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie ucznia do wykonywania prac murarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego.
 • Szkoła przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych w budownictwie:
  • wykonywania robót murarskich i tynkarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
  • wykonywania pomocniczych czynności ogólnobudowlanych w tym remontowo-budowlanych, rozbiórkowo-wyburzeniowych i konerwacyjno-naprawczych;
  • wykonywania przedmiarów, pomiarów inwentaryzacyjnych i obmiarów robót murarskich;
 • Absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie w każdej niemal firmie wykonującej usługi dla budownictwa. Będą niezbędni przy pracach związanych z murowaniem ścian oraz tynkowaniem na każdym etapie budowy od fundamentów po wykonanie kominów.
 • Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na roboty murarskie zarówno w nowo budowanych inwestycjach jak i remontach budynków.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • na stanowiskach murarsko-tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych;
 • w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych;
 • firmach budowlanych wykonujących roboty wykończeniowe;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Informacje o przedmiotach nauczania na kierunku Technolog robót wykończeniowych:

 • Przedmioty ogólne: język polski, historia, matematyka, fizyka, geografia, technologia informacyjna, przysposobienie obronne, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne;
 • Przedmioty zawodowe: technologia, dokumentacja techniczna, zarys wiedzy o gospodarce, praktyczna nauka zawodu;
 • Języki obce: język niemiecki
 • Praktyczna nauka zawodu odbywa się dwa razy w tygodniu w Warsztatach Szkolnych.
 • Nauczanie wspomagane jest uczestnictwem w targach budowlanych, wystawach i wycieczkach przedmiotowych.
 • W szkole funkcjonuje Ośrodek Egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W zawodach budowlanych dla absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ośrodek posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • W Warsztatach Szkolnych funkcjonuje ośrodek szkoleniowy Firmy Knauf, w którym szkolimy z zakresu wykonania suchej zabudowy płytami kartonowo gipsowymi. Uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

DLACZEGO WARTO ?

 • w naszej szkole otrzymasz rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie;
 • możliwość pracy na najnowszej generacji maszynach i materiałach;
 • już po trzech latach nauki możesz rozpocząć pracę i się usamodzielnić;
 • możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym w specjalności technik budownictwa;