PATRONAT KLAS GEODEZYJNYCH

Dnia  2 czerwca 2016 r. na Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym – BKG 2016. organizowanym  przez  Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Gdańsku oraz Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej  dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego Pani Renata Wypasek oraz Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich Pan Ryszard Cieślukowski podpisali PATRONAT Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddział w Gdańsku nad kształceniem w zawodzie Technik geodeta w Technikum nr 5

patronat 1

Patronat Geodeci