PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2015/2016, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości wspólnie z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.
 
Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich, państwowych uczelniach, mających uprawnienia magisterskie.
Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w załączonym regulaminie (Segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. oraz spełniają warunki określone w regulaminie.
Więcej o programie: www.stypendia-pomostowe.pl.