RADOSNA STAROŚĆ

Projekt  został zrealizowany przez grupę uczniów „Młodzi pomocni”pod opieką p. Tekli Pogorzelskiej. Celem projektu była pomoc osobom starszym . Zorganizowanie konkursu dla młodzieży, która ma na celu zainteresowanie młodych ludzi domami opieki społecznej.