REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Zapraszamy uczniów Państwowych Szkół Budownictwa, którzy kształcą się w zawodzie:

  • technik budownictwa
  • technik geodeta

zainteresowanych podwyższeniem poziomu kompetencji zawodowych, społecznych, językowych do udziału w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus + .

Temat projektu : Budownictwo, które zmienia świat

Rekrutacja uczestników będzie przeprowadzona w formie konkursu.

Zadanie konkursowe to przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii w krajach UE z naciskiem na Hiszpanię.

Prezentacja powinna zawierać od  20  do 25 slajdów.

Termin dostarczenia prezentacji t.j przesłania mailem  na adres szkoły do dn. 31.09.2015 r.

Zostanie przeprowadzony również test wiedzy o Hiszpanii i oraz test znajomości języka angielskiego.

Kandydaci wypełniać będą formularz zgłoszeniowy, w którym odpowiedzą na pytania, dlaczego chcą brać udział w projekcie.

Podczas rekrutacji uwzględniana będzie aktywność społeczna uczestników projektu, udział w projektach, konkursach, olimpiadach.

W szkole zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która wyłoni uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Wyjazd do Hiszpanii w dn. 31.01.16 – 13.02.16 (dla technika budownictwa),  w dn.15.02.16 – 27.02.16 ( dla technika geodety ).

Regulamin rekrutacji uczestników praktyk umieszczony będzie na stronie internetowej szkoły (www.psbgdansk.pl), facebooku (facebook/PSB), bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie.

Regulamin rekrutacji uczestników praktyk zagranicznych ERASMUS+