Praktyki

  • 2B – 4 tygodnie – 05 – 30.05.2014
  • 3A – 3 tygodnie – 12 – 30.05.2014
  • 3B – 1 tydz. – ćwiczenia z miernictwa – 31.03. – 04.04.2014
  • 3B – 4 tygodnie – 05 – 30.05.2014
  • 3C – 3 tygodnie – 12 – 30.05.2014
  • 3AT – 3 tygodnie – 12 – 30.05.2014
  • 3E – 4 tyg. – ćwiczenia polowe – 05.05. – 30.05.2014
  • 4E – 2 tyg. – praktyka zawodowa – 16.09. – 27.09.2013