STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Wniosek (stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór dostępny również na stronie miasta Gdańska) wypełnia i drukuje w dwóch egzemplarzach pełnoletni uczeń/rodzic/opiekun prawny. Jeden egzemplarz wniosku uczeń składa wraz z załącznikami do dyrektora szkoły, natomiast na drugim egzemplarzu szkoła potwierdza datę wpływu.

Wniosek uzupełnia wychowawca, dyrektor szkoły i zatwierdza Rada Pedagogiczna (ostatnie posiedzenie Rady Pedagogicznej – 25.06.2018).

regulamin

wzór wniosku

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress