TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDWONICTWIE

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 311219

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to NOWOŚĆ na poziomie technika. Jest to zawód szerokoprofilowy. Będziesz mógł prowadzi prace związane z wykańczaniem budynków, np.: montaż suchej zabudowy, malarskie, tapeciarskie, okładzinowe oraz organizować, kontrolować i koordynować robotami wykończeniowymi na budowie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

3) montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;

4) koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;

5) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach

budowlanych;

6) sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Kształcenie trwa 4 lata. Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych;

oraz wykształcenie średnie.