TUS

2016/2017

Uczniowie i nauczyciele PSB w okresie od października 2016 do maja 2017 roku brali udział w realizacji programu „Trening Umiejętności Społecznych” realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Łącznie zrealizowano 11 projektów:

2015/2016

Uczniowie i nauczyciele PSB w okresie od października 2015 do maja 2016 roku brali udział w realizacji programu „Trening Umiejętności Społecznych” realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Łącznie zrealizowano 6 projektów: