WYSTAWA PRAC UCZNIOWSKICH

Projekt  został zrealizowany przez grupę uczniów  „Renowatorzy” pod  opieką p. Danuty Urbanowicz. Projekt polegał na zainteresowaniu odbiorców architekturą i sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu, poprawienie jakości życia poprzez urozmaicenie wolnego czasu  ( wernisaż i wystawa), oraz uwrażliwienie na otaczającą nas architekturę i sztukę. Poprawienie estetyki wnętrza w którym będzie wystawa. W założeniu wystawa ma odbywać się cyklicznie ( raz, dwa razy do roku)