XXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

5 marca 2016 r. w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku odbyły się XXIX

Okręgowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W eliminacjach okręgowych wzięło udział 44 uczestników – młodzież wyłoniona z eliminacji szkolnych ze szkół budowlanych z Gdańska, Gdyni, Lęborka, Kościerzyny, Słupska, Iławy, Kartuz, Olsztyna, Elbląga i Giżycka, która zajęła najwyższe lokaty na szczeblu szkolnym.

Uczniowie z najwyższą punktacją będą uczestniczyć w finale centralnym,

Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej.

Celem Olimpiady jest:

  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,
  • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
  • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,

     Harmonogram

 9.30 – 10.00

  • przywitanie   uczestników olimpiady i ich opiekunów (Renata Wypasek dyrektor PSB)
  • uroczyste otwarcie okręgowych eliminacji Olimpiady (Maria Śliwińska Pełnomocnik Komitetu Głównego OWiUB)
  • wręczenie dyplomów uczestnictwa (Andrzej Jachnik Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUB)
  • zapoznanie uczestników z informacjami dotyczącymi przeprowadzenia olimpiady (Maria Śliwińska Pełnomocnik Komitetu Głównego OWiUB)

10.00 – 12.00   część  I (na sali pozostają uczestnicy wraz z osobami nadzorującymi przebieg olimpiady, serdecznie zapraszamy gości na poczęstunek)

12.00 – 12.45  Obiad

13.00 -15.00   część II

P1470633P1470634 P1470637P1470640 P1470645P1470647P1470653P1470656 P1470657P1470665 P1470666P1470669  P1470671P1470674 P1470676